Podmínky vrácení zboží a peněz

1. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. 

3. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží – viz formulář, který je přílohou obchodních podmínek. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. 

4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnů od přijetí vráceného zboží od kupujícího, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. 

5. Náklady vrácení zboží nese kupující.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

7. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

8. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (§ 1837 g) občanského zákoníku) a u smluv o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (§ 1840 g) občanského zákoníku). 

9. Prosíme kupující, aby se v případě vrácení zboží nejdříve písemně nebo telefonicky obrátil na prodávajícího (email: info@gaea.cz ; tel.: +420 773 575 471), aby byl dohodnut nejlepší způsob vrácení zboží prodávajícímu a nedocházelo k prodlevám a nedorozuměním.

Upozorňujeme, že používáte zastaralý prohlížeč a tak nebudou dostupné všechny funkce elektronického obchodu.
Loading...