Nedostatek draslíku – nejčastější příznaky hypokalémie a to, jak draslík doplnit

16. 2. 2024
Nedostatek draslíku – nejčastější příznaky hypokalémie a to, jak draslík doplnit

Nedostatek i přebytek draslíku, známé jako hypokalémie a hyperkalémie, mohou vést k vážným zdravotním komplikacím. V tomto článku si osvětlíme příčiny, příznaky, dopady a způsoby léčby právě nedostatku draslíku.


Draslík a jeho význam pro naše tělo

Draslík, latinsky kalium, patří mezi alkalické kovy. Je to životně důležitý minerál nezbytný pro správnou funkci buněk v lidském těle.

Mezi hlavní funkce draslíku v těle patří:

Protože si tělo nemůže draslík vyrábět samo, je nezbytné ho přijímat v potravě. Potraviny jako banány, brambory a špenát jsou bohatými zdroji draslíku, který je klíčový pro regulaci krevního tlaku a udržení rovnováhy tělesných tekutin.

Chcete-li se dozvědět více o významu draslíku pro tělo a jeho účincích, doporučujeme tento článek. Pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti o potravinách bohatých na draslík a možnostech jeho suplementace, bude užitečný další článek.


Co představuje hypokalémie neboli nedostatek draslíku?

Hypokalémie je lékařský termín označující stav, kdy je hladina draslíku v krvi nižší než běžný standard. Tento stav má mnoho potenciálních příčin. Jednou z nejčastějších je užívání diuretických léků, které podporují tvorbu moči a mohou vést k větší ztrátě draslíku. Dalším faktorem může být pokles hladiny cukru v krvi, což je běžné u lidí trpících diabetem.

Další možné příčiny nízkých hodnot draslíku v krvi jsou:

 • omezený příjem draslíku ze stravy, 
 • ztráty draslíku prostřednictvím zažívacího systému (jako je dlouhodobý průjem nebo intenzivní zvracení), 
 • nadprodukce hormonu aldosteronu (hyperaldosteronismus), který ovlivňuje rovnováhu sodíku a draslíku a může ovlivnit krevní tlak, 
 • Bartterův syndrom (neobvyklá genetická porucha ledvin),
 • renální tubulární acidóza (stav vedoucí k akumulaci kyselin v těle způsobený onemocněním ledvin).

Příznaky spojené s hypokalémií zahrnují: 

 • pocit únavy, slabost svalů, 
 • zácpu, 
 • abnormality na elektrokardiogramu (EKG), 
 • zrychlení srdečního tepu (tachykardie),
 • v extrémních případech může dojít i k náhlému selhání srdce.


Hodnoty nedostatku draslíku

Diagnóza hypokalémie zahrnuje měření koncentrace draslíku v krevním séru. Normální rozmezí pro dospělé je mezi 3,5 a 5,2 mmol/L.

Hypokalémie je charakterizována hodnotami draslíku nižšími než 3,5 mmol/L. Stav se považuje za závažný, pokud koncentrace klesne pod 3 mmol/L. Extrémně nízké hodnoty pod 2,5 mmol/L mohou ohrozit život a vyžadují okamžitou lékařskou intervenci.


Příčiny hypokalémie

Hypokalémie, tedy nízká hladina draslíku v krvi, může být důsledkem mnoha různých okolností. Základní příčiny zahrnují buď nadměrnou ztrátu draslíku z organismu, nebo jeho nedostatečný příjem.

Hlavní faktory vedoucí k nízké hladině draslíku jsou:

 1. Užívání specifických léků – diuretika, která podporují vylučování moči, mohou způsobovat ztráty draslíku. Stejně tak inzulin a určitá antibiotika mohou vést ke snížení hladiny draslíku v krvi.
 2. Poruchy trávicího systému – opakované zvracení, dlouhodobé průjmy nebo intenzivní používání laxativ může způsobit značné ztráty draslíku, jakož i dalších minerálů a důležitých látek. 
 3. Endokrinní (hormonální) poruchy – jedním z příkladů je hyperaldosteronismus, kdy dochází k nadměrné produkci hormonu aldosteronu, což vede k většímu vylučování draslíku ledvinami.
 4. Nemoci ledvin – chronické ledvinové nemoci nebo specifické poruchy ledvin, jako jsou Bartterův a Gitelmanův syndrom, mohou způsobovat zvýšené ztráty draslíku.
 5. Nedostatečný příjem draslíku – příčinou hypokalémie může být také nedostatečný příjem draslíku, což se může stát zejména u osob s redukčními dietami nebo poruchami příjmu potravy.
 6. Další příčiny – intenzivní pocení, alkoholismus, nízké hladiny hořčíku (hypomagnezémie) nebo určité genetické faktory rovněž mohou přispět ke vzniku hypokalémie.


Kdo by měl dbát na dostatečný přísun draslíku?

Nedostatek draslíku, známý jako hypokalémie, může mít závažné zdravotní důsledky, a proto některé skupiny jedinců by měly být zvláště obezřetné a sledovat svůj příjem tohoto minerálu. Patří sem:


Sportovci

Zejména ti, kteří se věnují náročnému a intenzivnímu tréninku ( profesionální a vrcholoví sportovci), mohou být ohroženi zvýšenou ztrátou draslíku v důsledku pocení a zvýšené potřeby elektrolytů.


Lidé ve vyšším věku

Osoby vyššího věku mohou být náchylnější k hypokalémii kvůli: 

 • snížené schopnosti ledvin udržovat rovnováhu elektrolytů, 
 • zhoršující se schopnosti těla absorbovat vitaminy a minerály,
 • častému užívání léků, které mohou ovlivnit hladiny draslíku.


Těhotné a kojící ženy

Ženy v období těhotenství a kojení mají zvýšené potřeby draslíku (stejně jako mnoha dalších minerálů, vitaminů a živin) a mohou být náchylnější k jeho nedostatku. Je důležité zajistit, aby ženy měly dostatečný přísun draslíku, ze stravy nebo z doplňků stravy.


Osoby s poruchami příjmu potravy

Jedinci, kteří se potýkají s poruchami příjmu potravy, jako je anorexie nebo bulimie, mohou mít nedostatek draslíku kvůli nedostatečnému příjmu ze stravy nebo kvůli zvýšeným ztrátám způsobeným častým zvracením.


Uživatelé diuretik a jiných léků

Určité léky, včetně diuretik, které jsou běžně předepisovány k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem, mohou vést k vylučování draslíku močí.

Mezi další rizikové skupiny patří lidé s chronickými nebo vrozenými onemocněními ledvin, kteří mohou mít problémy s udržením rovnováhy draslíku, jedinci s některými endokrinními poruchami, které zvyšují riziko vylučování draslíku ledvinami, nebo ti, kteří pravidelně používají projímadla.


Nedostatek draslíku u veganů a vegetariánů

Ačkoli je nedostatek draslíku u veganů a vegetariánů možný, pokud jejich dieta není dobře vyvážená, obecně nepatří mezi skupiny s vysokým rizikem hypokalémie. Draslík se přirozeně vyskytuje v mnoha rostlinných zdrojích, což znamená, že při dostatečném příjmu ovoce a zeleniny by měli být tito jedinci schopni pokrýt svou denní potřebu draslíku.


Příznaky a projevy nedostatku draslíku (hypokalémie)

Nedostatek draslíku se může projevovat řadou symptomů, které se liší od mírných po závažné, včetně svalových křečí, slabostí, srdečních arytmií až po problémy s trávicím systémem. Tyto příznaky mohou být snadno zaměněny za projevy jiných běžných zdravotních stavů, což ztěžuje jejich okamžitou identifikaci. Rychlá diagnostika a léčba hypokalémie jsou klíčové pro obnovení zdravé hladiny draslíku.


Únava a slabost

Únava a celková slabost jsou časté počáteční příznaky nedostatku draslíku, způsobené klíčovou rolí draslíku v regulaci svalové funkce. Pokles hladiny draslíku může vést ke snížení svalové síly a vytrvalosti.

Nedostatek draslíku také může negativně ovlivnit metabolismus živin, což vede ke zvýšené únavě.


Trávicí problémy a zácpa

Trávicí obtíže, včetně zácpy, mohou být vyvolány vážným nedostatkem draslíku, jelikož draslík je zásadní pro správnou komunikaci mezi mozkem a svaly v trávicím traktu. Tyto svaly usnadňují pohyby střev, které jsou nezbytné pro efektivní trávení a eliminaci odpadu.


Vysoký krevní tlak a rovnováha elektrolytů

Správná rovnováha elektrolytů je zásadní pro udržení zdravého krevního tlaku. Zatímco běžně je zdůrazňován vliv nadměrného příjmu sodíku na zvýšení krevního tlaku, méně známá je rovněž důležitost dostatečného příjmu draslíku. Draslík pomáhá ledvinám vylučovat přebytečný sodík, což napomáhá regulaci krevního tlaku. Nedostatek draslíku může vést k reabsorpci sodíku ledvinami zpět do krevního oběhu, což může způsobit zvýšení krevního tlaku, obzvláště při hypokalémii.


Nadměrné močení a rovnováha tekutin

Ledviny jsou důležité pro udržování rovnováhy tekutin a elektrolytů v těle a pro vylučování odpadů prostřednictvím moči. Nedostatek draslíku může narušit schopnost ledvin efektivně koncentrovat moč a udržovat rovnováhu elektrolytů, což může vést ke zvýšené frekvenci močení. Tento jev může být doprovázen zvýšenou žízní, stavem zvaným polydipsie. Pokud pozorujete neobvykle časté močení, může to být známka snížené hladiny draslíku, a doporučuje se proto konzultace s lékařem.

Další symptomy nedostatku draslíku zahrnují:

 • pocit, že srdce „přeskakuje“ nebo intenzivně buší,
 • svalové křeče a slabosti,
 • brnění či pocit necitlivosti v končetinách.

Značný pokles hladiny draslíku může vést k nepravidelným srdečním rytmům, což může být obzvláště nebezpečné pro osoby se srdečními problémy. Tento stav může vyvolat závratě nebo dokonce omdlévání. Extrémně nízké hladiny draslíku v krvi mohou v krajních případech způsobit zástavu srdce.


Důsledky dlouhodobého nedostatku draslíku

Ignorování dlouhodobého nedostatku draslíku může vést k vážným strukturálním a funkčním změnám v ledvinách, jako je snížení schopnosti koncentrovat moč, zvýšená produkce amoniaku, změny v reabsorpci sodíku a zvýšená absorpce bikarbonátu, který hraje roli v regulaci pH v těle.

Hypokalémie může rovněž způsobit intoleranci glukózy snížením sekrece inzulínu, vést k nepravidelným srdečním rytmům a v případě dlouhodobě vážného nedostatku i k zástavě srdce.


Kdy vyhledat lékařskou pomoc a jak se diagnostikuje nedostatek draslíku?

Pokud si všimnete jakýchkoliv symptomů, jako je svalová slabost, křeče, arytmie, zácpa, nebo přetrvávající únava, které by mohly naznačovat nedostatek draslíku, je důležité obrátit se na lékaře.

Diagnostika hypokalémie se obvykle provádí krevním testem, jenž určí koncentraci draslíku v krvi. Normální rozmezí je mezi 3,5 a 5,2 mmol/L. Lékař může dále nařídit další testy pro hodnocení funkce ledvin a pro zjištění celkové rovnováhy elektrolytů v těle.

V závislosti na zjištěných výsledcích a závažnosti nedostatku draslíku může lékař doporučit doplňování draslíku, ať už prostřednictvím doplňků, nebo, v závažnějších případech, intravenózního podání.


Jak doplnit draslík?

Pokud podezření na nedostatek draslíku přetrvává nebo byl již diagnostikován, řešení závisí na jeho závažnosti. Pro mírné případy lze upřednostnit zvýšený příjem potravin bohatých na draslík nebo kombinaci s doplňky stravy. V těžkých situacích je nutné dodržovat lékařské pokyny, které mohou zahrnovat specifické dávkování doplňků nebo intravenózní terapii.


Zvýšení malé hladiny draslíku pomocí stravy

Existuje množství potravin s vysokým obsahem draslíku, které mohou pomoci zvýšit jeho hladinu v těle. Mezi tyto potraviny patří:

 • Sušené ovoce – meruňky, švestky, rozinky.
 • Čerstvé ovoce – avokádo, jablka, pomeranče, banány.
 • Listová zelenina – špenát, kapusta, řepa.
 • Kořenová zelenina – mrkev, brambory, sladké brambory.
 • Plodová zelenina – rajčata, okurky, cukety, lilek, dýně.
 • Luštěniny – fazole, hrách.
 • Mléčné výrobky – mléko, jogurt.
 • Maso – kuře, ryby.

Pro detailní přehled potravinových zdrojů draslíku doporučujeme odborný článek na toto téma.


Doplnění draslíku pomocí doplňků stravy

Pokud není možné zvýšit příjem draslíku prostřednictvím stravy nebo pokud je nedostatek draslíku příliš vážný, můžeme zvážit užití doplňků stravy s draslíkem nebo multivitaminů/multiminerálů, které draslík obsahují.

Doplňky stravy často obsahují draslík ve formě chloridu draselného, ale používají se i jiné formy, včetně citrátu, fosfátu, aspartátu, hydrogenuhličitanu a glukonanu. Výzkumy neprokázaly výrazný rozdíl v účinnosti těchto různých forem draslíku.

Draslík je dostupný ve formě tablet, kapslí, šumivých tablet, prášků a tekutých doplňků, takže výběr závisí na individuálních preferencích.


Jaké množství draslíku doplňovat?

Pro lidi s mírnou až středně vážnou hypokalémii se obvykle doporučuje denně užívat mezi 2340 mg až 3120 mg draslíku. Toto množství často pomůže obnovit hladiny draslíku bez rizika hyperkalémie, ale doporučená dávka by měla být vždy stanovena lékařem.


Jak dlouho trvá doplňování draslíku?

Délka doplňování draslíku a časový rámec potřebný k obnovení správných hladin draslíku v těle mohou být variabilní a závisí na několika faktorech, včetně závažnosti nedostatku draslíku, celkového zdravotního stavu a stravovacích návyků jedince. V případě mírného nedostatku draslíku by mohl být dostatečný několikadenní až týdenní příjem draslíku formou doplňků stravy, aby se hladiny draslíku vrátily do normálu.

V případech vážné hypokalémie, kdy je nezbytné podávat draslík intravenózně, může být nutná léčba v nemocničním prostředí pod dohledem lékaře. Je klíčové konzultovat suplementaci s lékařem, aby se předešlo riziku hyperkalémie (přebytek draslíku) a dalším komplikacím.


Závěrem

Hypokalémie (nedostatek draslíku) může být často nepozorovaná nebo nesprávně interpretovaná kvůli svým nespecifickým a často mírným symptomům. Symptomy jako únava, svalová slabost nebo křeče mohou být snadno zaměněny za jiné, běžnější problémy, jako je stres nebo nedostatek spánku.

I když může nedostatek draslíku vzniknout kvůli nízkému příjmu draslíku z potravy, častěji je způsoben jeho ztrátou ledvinami nebo trávicím systémem, například při užívání diuretik nebo v důsledku chronického průjmu či častého zvracení. Existuje však několik způsobů, jak rovnováhu draslíku v těle obnovit. 


Autor článku: Kateřina Brenkušová, certifikovaná poradkyně v oblasti rostlinné stravy

Zdroje:

 1. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/17740-low-potassium-levels-in-your-blood-hypokalemia
 2. https://www.mayoclinic.org/symptoms/low-potassium/basics/definition/sym-20050632
 3. https://www.healthline.com/nutrition/potassium-deficiency-symptoms#symptoms
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963920/
 5. https://www.healthdirect.gov.au/potassium-deficiency
 6. https://medlineplus.gov/ency/article/000479.htm
 7. https://www.mayoclinic.org/symptoms/low-potassium/basics/when-to-see-doctor/sym-20050632
 8. https://www.merckmanuals.com/professional/endocrine-and-metabolic-disorders/electrolyte-disorders/hypokalemia
Upozorňujeme, že používáte zastaralý prohlížeč a tak nebudou dostupné všechny funkce elektronického obchodu.
Loading...