Jak pečovat o své duševní zdraví? Vyzkoušejte těchto 10 ověřených rad

31. 10. 2023
Jak pečovat o své duševní zdraví? Vyzkoušejte těchto 10 ověřených rad

Psychické zdraví a duševní pohoda jsou v dnešní společnosti stále více diskutovaným tématem. V každodenním zmatku a uspěchaném životě často zapomínáme, že starost o naše psychické zdraví je stejně významná jako péče o naše fyzické tělo. Zatímco fyzická zranění a choroby nás upozorňují jasnými signály na to, že potřebujeme léčbu, duševní problémy mohou být obtížněji rozpoznatelné a snadno přehlédnutelné.

V tomto článku se zaměříme na deset praktických rad, jak zlepšit naše duševní zdraví a dosáhnout větší psychické pohody. Každý z nás má svůj vlastní příběh a životní situaci, ale existuje celá řada univerzálních principů a strategií, které mohou pomoci nám všem. Duševní zdraví je jako náš skrytý poklad, který si zasluhuje naši péči a pozornost, bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíme. Pojďme společně udělat krok k harmoničtější budoucnosti.


Co znamená pojem duševní nebo psychické zdraví?

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je duševní zdraví definováno následovně:

"Stav pohody, kdy každý jedinec dosahuje svého potenciálu, zvládá každodenní stres, může pracovat produktivně a přispívat k dobru své komunity."

Nicméně pro každého z nás může být jeho význam poněkud odlišný. Duševní zdraví nezahrnuje pouze situaci, kdy nepociťujeme duševní nebo psychické problémy, ale spíše jde o celkovou harmonii našeho duševního, emocionálního a sociálního života. Každý z nás má své vlastní cíle, sny a hodnoty, které určují, co pro nás znamená žít v duševní rovnováze.

Pro někoho to může zahrnovat schopnost efektivního zvládání stresových situací, udržování zdravých vztahů s blízkými a přáteli, pocit štěstí a sebeuspokojení nebo nalezení smyslu a poslání v životě. Duševní zdraví může také souviset s tím, jak zvládáme své emoce, jak se staráme o svoji psychickou pohodu a jak reagujeme na nové zkušenosti a výzvy.

Neměli bychom zapomínat, že duševní zdraví není stálým stavem, jedná se o dynamický proces, který se může vyvíjet během života a zahrnovat různé fáze a etapy. Je to cesta, na níž se učíme sami sebe lépe poznávat, chápat souvislosti a hledat klíč k rovnováze.


Co všechno ovlivňuje naše psychické zdraví?

Co všechno se může podílet na našem duševním zdraví? Určitě to nejsou pouze současná míra stresu nebo náš životní styl. Existuje celá řada různých faktorů, které mohou ovlivňovat naše duševní zdraví, jako například:


Genetika

Naše genetická predispozice může ovlivnit naši odolnost vůči stresovým situacím a vzniku duševních onemocnění. Historie duševních onemocnění v rodině může být nápomocná v pochopení a prevenci našeho zdraví.


Fyzické zdraví

Stav našeho těla a psychiky jsou úzce propojeny. Fyzické nemoci a chronická onemocnění mohou ovlivnit naše duševní zdraví a naopak fyzická aktivita může ovlivnit duševní rovnováhu. Proto je vždy potřeba se na nemoci dívat komplexně a nemít tendenci řešit jen fyzické následky a projevy.


Životní události a změny

Zásadní životní události a změny, jako jsou úmrtí, rozchody, ztráty zaměstnání nebo stěhování, mohou výrazně ovlivnit naši psychickou pohodu. Důležitá jsou také traumata z dětství a dospělosti, která si neseme, a která mohou mít velký dopad na náš život i odolnost vůči stresovým situacím.


Stres

Dlouhodobý stres může negativně ovlivnit naše duševní zdraví a vést k úzkostem a depresím či jiným duševním chorobám. Moderní životní styl s vysokým tempem a stále se zvyšujícími nároky na jednotlivce mohou být významnými stresovými faktory ovlivňující duševní zdraví.


Kvalita vztahů

Kvalita vztahů s rodinou, přáteli a kolegy má klíčový vliv na naše duševní zdraví. Kvalitní a blízké vztahy mohou sloužit jako ochrana před duševními potížemi nebo jako terapie. Pro mnoho lidí je sociální kontakt důležitou potřebou, kterou je třeba naplnit k psychické spokojenosti.


Životní styl

Zdravý životní styl, zahrnující cvičení, smysluplné stravování a odpočinek, může pozitivně ovlivnit naše duševní zdraví. Ne nadarmo se říká, že jsme to co jíme a v dnešní moderní době plné hojnosti všech potravin na nás číhá ze všech stran velká spousta lákadel, která nejsou vyráběna za účelem uspokojení našich výživových potřeb. Stejně tak dostatek pohybu umí pozitivně ovlivnit naši psychiku a uvolnit napětí.


Konzumace návykových látek

Nadměrná konzumace alkoholu, drog nebo kofeinu může negativně ovlivňovat naši psychickou rovnováhu. Všechny tyto látky navozují nepřirozené stavy, které jsou následovány negativní reakcí těla či abstinenčními příznaky.


Prostředí

Podmínky, ve kterých žijeme a pracujeme, mohou výrazně ovlivnit naši psychickou pohodu, stejně jako vztahy, které na těchto místech udržujeme.


Emoční inteligence a odolnost

Schopnost zvládat stres a pracovat s emocemi má zásadní vliv na naše duševní zdraví. Duševní hygiena a sebeuvědomění jsou klíčové pro naši psychickou rovnováhu. Hlavním klíčem je identifikace našich emocí a znalost praktik či technik k jejich lepšímu zvládání, což je něco, co se dá do jisté míry naučit.


Jak ovlivňuje stres naše psychické zdraví?

Stres není pouze škodlivý, může sloužit jako zdroj motivace a je vlastně nezbytný pro naši přežitelnost. Stres aktivuje tělesné mechanismy boje nebo útěku, což nám říká, jak a kdy reagovat na nebezpečí. Nicméně, když se ocitneme pod náporem příliš mnoha stresorů najednou nebo se potýkáme s psychickými onemocněními či poruchami, dlouhodobý stres může způsobit vážné škody na našem psychickém i fyzickém zdraví.

Chcete-li se dozvědět více o stresu, jeho vlivu na naše duševní a tělesné zdraví a způsobech jeho řízení, doporučujeme navštívit tento článek.


Jak poznáme, že jsme psychicky zdraví?

Schopnost rozpoznat, jak vypadá zdravý psychický stav, a schopnost identifikovat příznaky duševních problémů, mohou být klíčovým krokem k lepšímu životu a vědomější péči o naše duševní zdraví. Pojďme si uvést několik příkladů, které nám s tím mohou pomoci:


Stabilní nálada

Lidé s optimálním duševním zdravím obvykle prožívají pestrou škálu emocí, ale jejich nálada se po krátkodobých výkyvech vrátí opět do stavu klidu a spokojenosti. Výkyvy se tedy objevují, ale nemají trvalé či dlouhodobé následky.


Schopnost zvládat stres

Psychicky zdraví lidé jsou schopni účinně reagovat na každodenní stres a nejsou trvale zasaženi úzkostí nebo napětím. Toto se projevuje schopností pracovat efektivně, přizpůsobit se nečekaným situacím a neupadnout do negativních reakcí, jako je prokrastinace nebo únik od reality.


Zdravé mezilidské vztahy

Udržování pozitivních vztahů s ostatními, schopnost empatie a konstruktivního řešení konfliktů a problémů, které mohou nastat patří také mezi schopnosti duševně zdravého člověka. Duševně nemocní lidé se mnohdy stranní kontaktu s jinými lidmi (přáteli a rodinou), mají problém s nimi vycházet, neumí reagovat přiměřeně, může jim chybět empatie nebo celkově odmítají komunikovat.


Sebedůvěra a spokojenost

Duševně zdraví lidé jsou většinou spokojeni sami se sebou a mají zdravé sebevědomí. Nedostávají se do pasti srovnávání se s ostatními a neklesají do nezdravé sebekritiky, která vede k pocitu méněcennosti a zklamání.


Každodenní fungování

Psychicky zdravý člověk zvládá své každodenní povinnosti, užívá si obyčejné aktivity a nachází radost v drobnostech každodenního života. Má většinou přiměřené reakce a dovolí si prožívat radost i smutek.


Zájem o své zdraví

Mezi návyky psychicky zdravého člověka se řadí aktivní a vědomé pečování o své fyzické a duševní zdraví, například prostřednictvím pravidelného cvičení, zdravé stravy a dostatečného odpočinku. V opačném případě, se můžeme často setkat se zanedbáváním vlastního zdraví, ignorováním příznaků nemocí a vyčerpáním či sebedestrukčními návyky, mezi něž patří třeba sebepoškozování, hladovění, užívání návykových látek apod.

Rozhodně není správné předpokládat, že duševně zdravý člověk nemá vůbec žádné negativní myšlenky ani emoce, a že by měl být neustále šťastný, optimistický a vyrovnaný. Duševní zdraví je komplexním stavem, zahrnujícím širokou paletu emocí a reakcí na různé životní události.

Duševní zdraví nepředstavuje konstantní štěstí, nýbrž schopnost efektivně reagovat na výzvy a stresory, se kterými se denně potkáváme, a to tak, aby pro nás nebyly destruktivní nebo nás nedostaly do stavů, ve kterých si nedokážeme nijak pomoci a musíme vyhledat odbornou pomoc.


Jak vypadají příznaky problémů s duševním zdravím?

U každého člověka mohou být varovné signály odlišné, a proto je klíčové, abychom byli vnímaví k vlastním emocím a myšlenkám. Některé běžné znaky, které by mohly ukazovat na problémy s duševním zdravím, mohou zahrnovat:


Trvalý smutek nebo beznaděj

Pokud pociťujeme dlouhodobý smutek, beznaděj nebo apatii a ztrácíme zájem o život, jedná se o vážný signál, který si žádá naši pozornost.


Opakující se úzkost

Opakující se pocity úzkosti, paniky nebo vysoké hladiny stresu, které brání běžnému fungování, často doprovázené fyzickými příznaky, jako jsou bušení srdce nebo zimnice jsou velmi častým projevem duševní nerovnováhy a měli bychom tak zpozornět. Krátkodobá jednorázová úzkost je běžná reakce našeho těla. Pokud se však opakuje příliš často nebo přetrvává delší dobu, je třeba mít se na pozoru.


Poruchy spánku

Potíže s usínáním, časté probouzení v noci, noční můry nebo nadměrná únava mohou být známkou problémů s duševním zdravím. Spánek je jedním ze základních pilířů zdravého životního stylu, zdraví těla i duše a regenerace organismu, proto bychom jeho kvalitě měli věnovat dostatek pozornosti.


Ztráta zájmu o běžné aktivity

Ztráta zájmu o oblíbené aktivity nebo ztráta radosti z činností, kterými jsme dříve rádi trávili čas, a dlouhodobá apatie mohou signalizovat depresi. Pokud máte pocit, že vás nic nebaví a při otázce “Co bych teď nejraději dělal/a?” nenacházíte odpověď či odpovědí je “nic”, pak se skutečně může jednat o projev depresivního stavu a je vhodné vyhledat pomoc.


Sociální izolace

Izolace od přátel a rodiny, stahování se do sebe a nedostatek zájmu o sociální interakce mohou být známkou problémů s duševním zdravím. Většina duševně zdravých lidí vyhledává sociální interakce, společnost jiných lidí a pokud nechcete nikoho vidět a straníte se i svých blízkých, možná to není úplně v pořádku.


Náhlé změny chování

Dramatické změny v chování, včetně zvýšené agrese, sebepoškozování nebo neuvážených rozhodnutí, náhlé výkyvy nálady a přehnané reakce na běžné situace, mohou indikovat problémy s duševním zdravím.


Závislost na látkách

V případě psychických obtíží může narůst touha a náchylnost k užívání alkoholu, drog nebo léků jako prostředku k úniku nebo zmírnění psychického trápení. Z krátkodobého hlediska to možná může být uklidňující či uvolňující, ale z dlouhodobého hlediska jsou tyto návyky sebedestruktivní a celou situaci ještě zhoršují, protože jakmile přestane látka působit, přichází abstinenční příznaky, které jsou psychicky velmi náročné a časem se mohou stupňovat, nehledě na zdravotní dopady.


Potíže s koncentrací a pamětí

Problémy se soustředěním, rozhodováním a časté zapomínání mohou být spojeny s různými duševními poruchami. V některých životních situacích a stresových obdobích je snížené soustředění a zapomínání běžné, ale pokud si všimnete u těchto příznaků dlouhodobě se zhoršující tendence, je třeba zpozornět.


Fyzické příznaky

Některé duševní problémy se mohou projevit fyzickými symptomy, jako jsou bolesti hlavy, žaludeční obtíže, bušení srdce, zimnice, pocení nebo chronická únava, což může ovlivnit běžný život ve všech jeho aspektech. Většina lidí jde logicky nejprve hledat příčinu ve fyzickém těle a duševnímu zdraví nevěnuje tolik pozornosti, ale je vhodné se na obtíže vždy dívat z obou úhlů. Toho fyzického, ale i psychického.


10 ověřených rad, jak správně pečovat o své duševní zdraví

Popišme si nyní konkrétní rady a tipy, jak na správnou péči o své duševní zdraví, jak ho zlepšit a jak předcházet vzniku duševních problémů:

 1. Myslete na sebe.
 2. Stanovte si realistické cíle.
 3. Dbejte na spánek.
 4. Mluvte o svých emocích.
 5. Uvolněte se.
 6. Redukujte stresové situace.
 7. Nesrovnávejte se s ostatními.
 8. Omezte konzumaci návykových látek včetně alkoholu.
 9. Najděte pohyb, který vás bude naplňovat.
 10. Zdravá strava a střevní mikrobiom.


1. Myslete na sebe

Základem péče o duševní zdraví je věnovat pozornost sobě a svým potřebám. Učte se rozpoznávat své potřeby, chápat své emoce a nesnažte se je nijak potlačovat. Zastavte se na chvíli a zeptejte se sami sebe, "Co potřebuji nyní nejvíce?" a pokuste se to pro sebe udělat, pokud je to jenom trochu možné. Uvědomění si svých aktuálních pocitů a potřeb vede k jejich pravděpodobnějšímu naplnění a lepší kvalitě života. 


2. Stanovte si realistické cíle

Nastavení dosažitelných a krátkodobých cílů vám umožní cítit se úspěšně a motivovaně. Velké a nereálné cíle mohou přinést zbytečný stres a úzkost, protože jejich dosažení vyžaduje dlouhou a obtížnou cestu. Místo toho si můžete klást menší a dosažitelné milníky na cestě k vašim velkým cílům. Každý menší milník na této cestě vám dodá vítr do plachet.


3. Dbejte na spánek

Kvalitní a pravidelný spánek je klíčovou součástí péče o duševní zdraví. Postarejte se o to, abyste si zajistili alespoň 7-8 hodin spánku denně. Omezte přísun umělého osvětlení a elektroniky v pozdních hodinách a před usnutím (modré světlo, telefon, televize) a zkuste si zjistit nějaké informace o fungování cirkadiánního rytmu.


4. Mluvte o svých emocích

Sdílení svých pocitů a starostí s důvěryhodnými lidmi je terapeutické a představuje důležitou součást toho, jak pečovat o duševní zdraví. Nemusí to být rovnou studovaný odborník, ale třeba jen někdo, komu důvěřujete a nebudete se bát s ním sdílet své pocity, obavy a strachy. Důležité je, abyste se necítili sami s tím, co prožíváte. Zkuste se obrátit na někoho z rodiny nebo klidně i na nějakého terapeuta, který se vám bude rád a ochotně věnovat.


5. Uvolněte se

Najděte způsoby, jak se uvolnit a zbavit se stresu. Existuje mnoho relaxačních technik, které vám mohou pomoci, jako je meditace, tvůrčí aktivity, hudba, horká koupel nebo procházky na čerstvém vzduchu. Hledejte aktivity, které vám pomohou odpočinout si a uklidnit mysl. Každému vyhovuje něco jiného, proto se nebojte vyzkoušet třeba i něco úplně nového.


6. Redukujte stresové situace

I když to může znít jako rada nad zlato, pokuste se zamyslet nad tím, co vás stresuje ve vašem každodenním životě nejvíce. Například, pokud vás obtěžuje řízení auta v rušném městě, můžete zvážit alternativu, kterou je například používání městské hromadné dopravy. 

Pokud trávíte hodiny v práci v jedné kanceláři s někým, s kým si nerozumíte, a tato situace vám způsobuje nepohodlí, zvažte možnost požádat u nadřízeného o změnu zařazení nebo místa práce. Udržet nízkou úroveň stresu je důležitým prvkem péče o naše duševní zdraví a pokud máme možnost ovlivnit stresové vlivy, měli bychom se snažit je řešit.


7. Nesrovnávejte se s ostatními

Srovnávání se s ostatními je činností, která může vyvolat zbytečný stres. Každý člověk má svůj vlastní život a vlastní problémy. To, co vidíte na povrchu, nemusí odrážet skutečnou situaci uvnitř člověka. Porovnávání se s ostatními může vést k neúměrným soudům a negativním emocím. Velkým příkladem a zdrojem nepřiměřeného srovnávání jsou sociální sítě, na které většina lidí sdílí jen to pozitivní, co se jim v životě děje a vytváří tak iluzi dokonalého života vztahů i vzhledu.


8. Omezte konzumaci návykových látek, včetně alkoholu

Cigarety, drogy, alkohol a další návykové látky mohou narušit duševní stabilitu a harmonii. Tyto látky vytvářejí krátkodobé omamné stavy, ale nepomáhají řešit příčiny našich problémů. Místo toho mohou přinést další obtíže v podobě abstinenčních příznaků a finanční ztráty. Velké výkyvy emocí a stavů po užití těchto látek jsou pro naši psychiku vyčerpávající a stejně tak vyčerpávají i naše tělo.


9. Najděte pohyb, který vás bude naplňovat

Pohyb je klíčem k dobrému duševnímu zdraví. Pokuste se najít fyzickou aktivitu, která vás bude bavit, a kterou budete rádi provozovat. Nemusíte se nutit k aktivitám, které vám nepřinášejí radost. Správně zvolený pohyb může být zábavný a přinášet vám spokojenost a uvolnění.


10. Zdravá strava a střevní mikrobiom

Zdravá strava, bohatá na živiny, má pozitivní vliv na vaše fyzické i duševní zdraví. Je důležité dbát na stravu, která podporuje zdravý střevní mikrobiom. Studie naznačují, že stav střevního mikrobiomu může výrazně ovlivňovat naši psychiku – náladu a úzkost. Pravidelná konzumace potravin bohatých na vlákninu a živiny může tedy přispět i k udržení našeho duševního zdraví. 

Vhodnou podporou mohou být i doplňky stravy speciálně navržené na podporu péče o duševní zdraví a psychickou pohodu, pro lepší spánek či výtažky z bylin, které mají uklidňující a relaxační účinky.


Kdy je vhodné hledat pomoc a kde ji najít?

Pokud pociťujete, že vaše emocionální nebo psychické obtíže zásadním způsobem ovlivňují váš běžný život, nebo pokud si všimnete dlouhodobých a výrazných změn ve vašem chování, náladě, reakcích nebo myšlení, je vhodné hledat odbornou pomoc pro zlepšení vašeho duševního zdraví a předcházení nahromaděným problémům, které mohou vyústit v psychická onemocnění a poruchy. Máte hned několik možností, kam se obrátit:


Psycholog nebo psychoterapeut

Psychologové mají vzdělání v oboru psychologie a psychoterapeuti jsou proškolení odborníci v oblasti duševního zdraví. Můžete začít hledáním licencovaného psychologa nebo psychoterapeuta ve svém městě a okolí. Poskytnou vám terapeutickou podporu a psychoterapii, během níž můžete mluvit o svých emocích, problémech a prožitcích. Psychologové a psychoterapeuti nepředepisují léky.


Psychiatr

Psychiatři jsou lékaři specializovaní na diagnostiku a léčbu duševních poruch. Pokud je nutná léková terapie, může psychiatr předepsat vhodnou medikaci. Mnozí psychiatři také doporučují zahrnout do léčby psychoterapii.


Obvodní/praktický lékař

V mnoha případech může být prvním krokem ke zlepšení péče o duševní zdraví návštěva vašeho praktického lékaře. Ten vás může přesměrovat k odborníkovi na duševní zdraví nebo vám může nabídnout některou formu léčby, aspoň dočasně, zatímco budete hledat vhodného psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra.


Telefonní tísňové linky

Pokud máte myšlenky na sebevraždu, pociťujete akutní strach nebo potřebujete někoho, komu se můžete anonymně svěřit, kontaktujte organizace, jako je Linka bezpečí (tel. 116 111) nebo jiné krizové linky, které poskytují pomoc v krizových situacích. Není třeba se ničeho obávat nebo stydět, tito pracovníci jsou zde k tomu, aby vám pomohli.


Jaké jsou možné důsledky zanedbávání péče o duševní zdraví?

Pokud nepřistoupíme na léčbu nebo budeme zanedbávat problémy týkající se našeho duševního zdraví, může to vést k závažným zdravotním obtížím, které se mohou léčit složitěji a delší dobu než v případě okamžitého zásahu. Ignorování příznaků psychických problémů a dlouhodobé odmítání potřebných opatření může mít následující důsledky a duševní onemocnění:

 • Deprese – Trvalý smutek, beznaděj a ztráta zájmu o život, což může vést až k sebevraždě.
 • Úzkostnéporuchy – Nadměrná úzkost, panické záchvaty a fobie, které mohou vést k iracionálnímu chování a nebezpečným situacím.
 • Bipolárníporucha – Prudké změny nálady mezi stavy manie a deprese.
 • Schizofrenie – Ztráta kontaktu s realitou, poruchy chování, myšlení a halucinace.
 • Anorexie nebo bulimie – Poruchy příjmu potravy s vážnými zdravotními následky ohrožujícími život.
 • Těžkázávislost na omamných látkách – Nedostatečné zvládání stresu a únik k alkoholu nebo drogám.
 • Poruchyosobnosti – Problematické mezilidské vztahy a nestabilní chování.
 • Sebevražednémyšlenkyačiny – V extrémních případech může zanedbání problémů vést k sebepoškozování, sebevražedným sklonům nebo k sebevraždě.


Závěrem

Je důležité si uvědomit, že péče o duševní zdraví máme ve svých rukou a s odpovídající podporou a vhodnými opatřeními můžeme dosáhnout větší stability, harmonie a naplnění v našem životě. Není třeba se bát projevit své emoce a myšlenky nebo se o ně podělit, a pokud cítíme, že nás něco přetěžuje, měli bychom vyhledat pomoc. Duševní zdraví není něco, co lze nahradit nebo opravit jako poškozený díl, ale vyžaduje pravidelnou péči, která se nám vrátí na kvalitě našeho života.


Autor článku: Kateřina Brenkušová, certifikovaná poradkyně v oblasti rostlinné stravy

Zdroje:

 1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mental-illness/symptoms-causes/syc-20374968
 2. https://narovinu.net/dusevni-zdravi-a-nemoc/
 3. https://www.health.harvard.edu/topics/mental-health/all
 4. https://cmha.ca/brochure/fast-facts-about-mental-illness/
 5. https://www.who.int/westernpacific/about/how-we-work/pacific-support/news/detail/07-10-2021-6-ways-to-take-care-of-your-mental-health-and-well-being-this-world-mental-health-day
 6. http://www.bcmhsus.ca/about/news-stories/stories/10-tips-to-boost-your-mental-health
 7. https://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/wellbeing/
Upozorňujeme, že používáte zastaralý prohlížeč a tak nebudou dostupné všechny funkce elektronického obchodu.
Loading...